Kapela, která se neodmítá

PRO POŘADATELE

TECHNICKÉ PODMÍNKY K VYSTOUPENÍ


Dostupnou přípojku el. energie co nejblíže k podiu nebo místu vyhrazenému pro kapelu. K přípojce el. energie nebudou mít přístup návštěvníci zábavy. Technické podmínky doporučujeme konzultovat předem.

  • Pro vnitřní akce či menší počet hostů požadujeme minimálně el. přípojku 230V /16A.
  • Pro větší akce typu ples, nebo venkovní akce požadujeme el. přípojku 400V/32A s 5-ti nebo 4 pólovou zásuvkou.

Přístup na místo konání akce min. 2 hod. před začátkem vystoupení s možností bezpečného parkování.


Minimální velikost pódia je 5x3m. Pro vystoupení konané ve venkovních prostorách požadujeme zastřešené a pevné podium, s přihlédnutím na zajištění zejména zadní a boční stěny proti dešti a větru. Minimální teplota v prostoru jeviště nesmí klesnout pod 15°C.


Vyhrazené místo pro bezpečné umístění aparatury - tak, aby nemohlo dojít k jejímu pádu.


Vyhrazené místo pro účinkující a dále zajištění občerstvení v průběhu produkce.


Zajištění pořadatelské služby - zejména z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany majetku v místě konání akce.